Arolwg aer - ymunwch nawr

English

Gellir cynnal yr arolwg hwn ar unrhyw adeg o'r flwyddyn.

Darganfyddwch effeithiau ansawdd aer lleol ar eich amgylchedd naturiol

Mae ansawdd aer da yn hanfodol ar gyfer ein hiechyd ac er mwyn lles ein hamgylchedd.

Drwy gymryd rhan yn arolwg aer OPAL gallwch ddysgu am ansawdd yr aer yn eich ardal a helpu ein gwyddonwyr i ateb cwestiynau pwysig am effeithiau ansawdd aer o gwmpas y DU.

Cushion Xanthoria lichen

Dangosyddion llygredd aer

Gallwn ddysgu llawer am ansawdd aer o'r rhywogaethau sy'n byw yn yr ardal.

Mae arolwg aer OPAL yn astudio cennau a welir ar goed a hefyd yn chwilio am ffyngau smotiau tar ar ddail sycamorwydden.

Sut i gymryd rhan

I ddechrau arni, argraffwch gopïau o'r dogfennau isod, mewn lliw yn ddelfrydol.

Mae arolwg aer OPAL yn cynnwys dau weithgaredd ar wahân.
Os ydych yn dymuno, gallwch gymryd rhan mewn un
gweithgaredd ar y tro.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae cennau mewn gwirionedd
yn ddau fath o organeb sy’n byw gyda'i gilydd, ffwng ac alga. Y ffwng sy'n gwneud y corff sy'n amddiffyn yr alga ac mae'r alga'n darparu'r bwyd i'r ffwng.

Barod i gyflwyno eich canlyniadau ar-lein?

Wedi i chi gwblhau eich arolwg, cyflwynwch eich canlyniadau gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein.

Problemau wrth gyflwyno eich canlyniadau arolwg ar lein?
Anfonwch eich canlyniadau i: FREEPOST RSCH-CKYJ-HYYC, OPAL, Centre for Environmental Policy, Imperial College,
South Kensington, London SW7 2AZ.

 

Lawrlwythiadau – popeth sydd ei angen arnoch i gymryd rhan

Nodiadur maes
(PDF, 771KB): Gwybodaeth gefndirol a thaflen gofnodi
Canllawiau maes
(PDF, 3.1MB): Cyfarwyddiadau ac arweiniad ar gennau
Canllawiau coed
(PDF, 606KB): Dysgu sut i adnabod coed cyffredin yn y DU

Gallwch lawrlwytho'r dogfennau hyn ar gyfer eu defnyddio yng nghyd-destun prosiect OPAL yn unig. Cedwir pob hawl arall.

Pecyn cymorth arweinwyr grwpiau (PDF, 187KB) - Cynllunio, cyngor a syniadau ar gyfer arweinwyr grwpiau ac athrawon

Trwy lawrlwytho arolwg hwn rydych yn cytuno i'r telerau defnyddio y OPAL Arolwg Aer

Dysgu am gennau

Archwiliwch ein harweiniad ar-lein ar y cennau a astudir yn yr arolwg hwn.

Ewch i wefan Cymdeithas Cennau Prydain

Adnabod coed

Ydych chi'n gallu dweud y gwahaniaeth rhwng ffawydden a bedwen? Porwch drwy'n horiel luniau o goed cyffredin yn y DU.

Oriel o luniau coed

Taflenni gweithgaredd plant

Gallwch fod yn ymladdwr llygredd eich hun gyda'r taflenni cennau a hinsawdd  sydd ar gael yn ein Parth Plant.

Parth Plant

Data sy'n bodoli am lygredd aer

Beth ydym yn ei wybod yn barod am lygredd aer? Beth sy'n achosi llygredd aer a beth yw ei effeithiau?

Archwilio'r data

 

 

 

Tags: