Arolwg Bioamrywiaeth – ymunwch nawr

English

Yr amser gorau i wneud hyn yw rhwng Ebrill a Thachwedd.

Beth sy'n byw yn eich gwrych?

Cymerwch ran yn Arolwg Bioamrywiaeth OPAL a dadorchuddio'r amrywiaeth eang o fywyd gwyllt sydd yn ein gwrychoedd.

Byddwch yn cyfrannu at ymchwil gwerthfawr ac yn dysgu mwy am bwysigrwydd gwrychoedd a sut y gallwch eu gwella.

Mae gwrychoedd yn cynnal nifer o anifeiliaid drwy ddarparu bwyd a lloches. Mae aeron a hadau'n fwyd i adar, tra bod tyllau o dan y gwrych yn aml yn gartrefi i famaliaid bychain.

Byddwch hefyd yn canfod nifer o infertebratau'n byw ynghanol y dail.

Drwy ddweud wrthym beth yr ydych yn ei ganfod, gallwn sgorio cyflwr eich gwrych yn syth a chynnig awgrymiadau ynglŷn â sut i'w wella.

Sut i gymryd rhan

Parchwch ein hamgylchedd os gwelwch yn dda.

Mae nifer o anifeiliaid yn dibynnu ar wrychoedd am fwyd a lloches.

Cam 1: Lawrlwytho'r cyfarwyddiadau a'r canllawiau hawdd eu dilyn isod.

Cam 2: Canfod gwrych addas i gynnal yr arolwg arno ac ateb y cwestiynau yn y llyfr gwaith. Defnyddio'n harweiniad i'ch helpu i adnabod infertebratau.

Cam 3: Cyflwyno eich canlyniadau drwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein syml.

Barod i gyflwyno eich canlyniadau ar-lein?

Wedi i chi gwblhau eich arolwg, cyflwynwch eich canlyniadau gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein.

Problemau wrth gyflwyno eich canlyniadau arolwg ar lein?
Anfonwch eich canlyniadau i: FREEPOST RSCH-CKYJ-HYYC, OPAL, Centre for Environmental Policy, Imperial College, South Kensington, London SW7 2AZ.

 

Lawrlwythiadau – popeth sydd ei angen arnoch i gymryd rhan

Nodiadur maes (PDF, 604KB) – gwybodaeth gefndirol a thaflen gofnodi

Canllawiau maes (PDF, 902KB) – cyfarwyddiadau llawn

Arweiniad ar infertebratau (PDF, 432KB) – arweiniad ar infertebratau cyffredin

 

Pecyn cymorth i arweinwyr grwpiau (PDF, 253KB) – Canllawiau i arweinwyr grwpiau sy'n dymuno cynnal Arolwg Bioamrywiaeth OPAL

 

Gallwch lawrlwytho'r dogfennau hyn ar gyfer eu defnyddio yng nghyd-destun prosiect OPAL yn unig. Cedwir pob hawl arall.

Trwy lawrlwytho arolwg hwn rydych yn cytuno i'r telerau defnyddio y OPAL Arolwg Bioamrywiaeth

Adnabod gydag iSpot

Angen help i adnabod eich canfyddiadau? Rhowch gynnig ar iSpot gymuned.

Hwyl gyda gwrychoedd

Dewch i fwynhau hwyl a gemau ar thema'r arolwg yn ein Parth Plant.

 

 

 

Tags: