Parth Plant

English

Chwarae 'Earthworm Frenzy'

Screengrab of Earthworm Frenzy gameFaint o bryfed genwair a chwilod allwch chi eu dal o fewn yr amser a roddir?

Chwarae 'Earthworm Frenzy'

 

Tywydd a hinsawdd

Screengrab of the climate change quizProfwch eich hun gyda'n cwis newid yn yr hinsawdd, a chreu tornado mewn gwydr, dylunio eich darlun tywydd eich hun a llawer mwy.

Cwis newid yn yr hinsawdd – profwch eich gwybodaeth

Canolfan Hinsawdd OPAL – gweithgareddau’n ymwneud â thywydd a hinsawdd

 

Gwrychoedd a bioamrywiaeth

Cartoon of a hedgeTaflenni gweithgaredd:

Taflen gweithgaredd yr arolwg bioamrywiaeth (PDF, 143KB) – jôcs a phosau

Creu pentwr coed (PDF, 372KB) – denu bywyd gwyllt i'ch gardd

 

Taflenni gweithgaredd wedi eu cynhyrchu gan gylchgrawn National Geographic Kids:

'Hedge scratchers' (PDF, 7MB) – cwis a chwilair am anifeiliaid

'Hedge hunting' (PDF, 9MB) – arweiniad i chwilotwyr a phos geiriau

 

Chwilair – allwch chi ganfod holl enwau'r infertebratau?

Chwilair gwrych (PDF, 78KB)

 

Mwy o hwyl a gemau gan bartneriaid ein harolwg bioamrywiaeth:

'HedgUcation' – taith fferm rithwir, taflenni gweithgaredd a gemau rhyngweithiol

Plant PTES – ryseitiau anifeiliaid, cwis am bryfed a gêm darganfod coetir

Clwb Chwilod AES – origami pryfed, adeiladu chwilen enfawr a llawer mwy

'Nature Detectives' – 150 o daflenni gweithgaredd ar gyfer yr hydref

 

Dŵr, pyllau a llynnoedd

Cartoon of a pondTaflenni gweithgaredd – cynhyrchwyd gan y cylchgrawn National Geographic Kids:

'Rhyfeddodau dŵr' (PDF, 425KB) – chwilair a ffeithiau

'Pos pwll' (PDF, 425KB) – cwis am byllau

 


Cwis dŵr – profwch eich gwybodaeth am ddŵr gyda'n cwis gwir neu gau:

Cwis dŵr gwir neu gau

 

Aer, coed a chennau

Cartoon of a branch with a lichenTaflenni gweithgaredd:

Celf rhisgl (PDF, 164KB) – defnyddio creonau i archwilio patrymau gwahanol risgl

Ffon stori (PDF, 600KB) – creu stori natur unigryw gyda'r hyn yr ydych yn ei ddarganfod

Lliwiau natur (PDF, 432KB) – chwilio am liwiau ym myd natur

Oed coed (PDF, 432KB) – canfod pa mor hen yw eich coeden

 

Taflenni gweithgaredd wedi eu cynhyrchu gan y cylchgrawn National Geographic Kids:

'Canfod Cennau' (PDF, 6.8MB) – chwilair a ffeithiau

 

Chwilair – allwch chi ganfod y termau aer cuddiedig?

Chwilair aer (PDF, 1.5MB)

 

Cwis cennau – profwch eich gwybodaeth am gennau gyda'n cwis gwir neu gau:

Cwis cennau gwir neu gau

 

Pridd a phryfed genwair

Cartoon wormTaflenni gweithgaredd:

Paentio â phridd (PDF, 356KB) – dysgu sut i baentio â phridd

 

Taflenni gweithgaredd wedi eu cynhyrchu gan y cylchgrawn National Geographic Kids:

Taflen weithgaredd pryfed genwair (PDF, 425KB) – creu eich abwydfa eich hun

Taflen weithgaredd pridd (PDF, 425KB) – creu eich compost gardd eich hun

 

Cwis pridd a phryfed genwair – profwch eich gwybodaeth am bridd a phryfed genwair gyda'n cwis gwir neu gau:

Cwis gwir neu gau

 

Mwy o weithgareddau a gemau

Creu ymborthwr afalau ar gyfer adar

An apple bird feeder hanging from a branchDefnyddio hen afalau er mwyn helpu adar i fwydo drwy'r flwyddyn.

Creu ymborthwr afalau (PDF, 155KB)

 

Darganfod bywyd mewn ysbwriel dail

A slugDarganfod y gwanhaol fathau o chwilod sy'n byw ymysg y dail.

Creu twndis Berlese (PDF, 168KB)

 

Creu gwesty gwenyn

Tree BumblebeeHelpu poblogaethau o wenyn drwy greu gwesty syml i wenyn.

Dysgu sut i greu gwesty gwenyn

 

Creu magl chwilod

A beelte on a plantCreu magl syml i ddal chwilod - ac yna ceisio'u hadnabod.

Creu magl (PDF, 193KB)

 

 

Tags: