Cymdeithasau Byd Natur

English

Cymerwch ran ym myd natur – ymunwch â grŵp natur

A natural history society exploring the natural world

Mae bod yn rhan o gymdeithas byd natur neu gynllun cofnodi yn ffordd wych o gyfarfod pobl, dysgu sgiliau newydd a helpu'r amgylchedd.

Mae yna gannoedd o grwpiau natur yn y DU, felly os oes gennych chi ddiddordeb mewn adar, gwenyn neu fotaneg, neu gariad cyffredinol tuag at fyd natur, mae yna rywbeth at eich dant chi.

Cefnogi'ch cymdeithas

Bu i OPAL a'r Amgueddfa Astudiaethau Natur gynnal rhaglen gefnogi i helpu grwpiau natur.

Edrychwch sut rydym wedi helpu’r cymdeithasau a lawrlwythwch ein hadnoddau am ddim sy'n cynnwys cynghorion a chanllawiau i helpu'ch cymdeithas i ffynnu.

 

'Nature Groups Near You' – ychwanegwch eich grŵp chi heddiw

Taking part in nature activitiesYdych chi’n cynnal grŵp bywyd gwyllt neu gynllun cofnodi yn y DU? Cofrestrwch gyda’n cyfeirlyfr ar-lein am ddim, a grëwyd gyda'r Amgueddfa Astudiaethau Natur, er mwyn dangos eich grŵp a denu aelodau newydd.

Ymuno â NGNY

 

 

Canllawiau

Face painting at a public outreach eventDarllen am sut y bu i Gynllun Grantiau OPAL fod o fudd i gymdeithasau ledled y wlad.

Lawrlwytho canllawiau

Cynllun Grantiau

Bee on flowerDarllen am sut y bu i Gynllun Grantiau OPAL fod o fudd i gymdeithasau ledled y wlad.

Darllen ein hadroddiadau rhyngweithiol

Hysbysebu eich cymdeithas

Children doing pond dippingCanfod sut y gallwch hyrwyddo eich gwaith a denu aelodau newydd drwy ein digwyddiadau.

Hysbysebu eich cymdeithas

Indicia

Hands on a computer keyboardCreu eich arolwg natur ar-lein eich hun gydag Indicia - mae am ddim ac yn hawdd ei ddefnyddio.

Darganfod Indicia

 

 

Tags: