Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

English

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn un o dri phartner yng Nghymru a ymunodd â phartneriaeth OPAL yn 2014 wrth i ni ymestyn i bob cwr o'r DU.

North Wales Wildlife Trust helping children explore natureYnglŷn ag Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Yr ymddiriedolaeth yw'r unig sefydliad lleol sydd wedi ymrwymo i gynnal yr ystod gyflawn o gynefinoedd a rhywogaethau ledled Gogledd Cymru ar gyfer mwynhad pobl a lles bywyd gwyllt. Mae’n bodoli ers dros hanner canrif bellach ac mae'r sefydliad wedi tyfu a datblygu i fod yn gyfrwng a llais pwysig ar gyfer cadwraeth byd natur, ac i bobl leol sy'n poeni am ddyfodol eu hamgylchedd naturiol.

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn un o 47 o Ymddiriedolaethau Natur ledled y DU, Ynys Manaw ac Alderney. Mae'r Ymddiriedolaethau'n gweithio i greu amgylchedd sy'n gyfoethog o ran bywyd gwyllt i bawb.

North Wales Wildlife Trust working with local schoolchildren

YN Gogledd Cymru ac OPAL

Bydd yr ymddiriedolaeth yn canolbwyntio ar weithio gydag ysgolion a grwpiau cymunedol yng ngogledd ddwyrain Cymru, gan ddarparu cyfleoedd i bobl o ardaloedd difreintiedig.

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn gweithio â phlant ysgol lleol drwy ein prosiectau perllan, garddio bywyd gwyllt a gerddi eglwys llwyddiannus. Hefyd, maent wedi creu nifer o hafanau ar garreg eu drws i fywyd gwyllt, gyda phobl leol.

Mae prosiect OPAL yn rhoi cyfle i'r Ymddiriedolaeth ddenu mwy o bobl i gymryd rhan mewn darganfod mwy am eu hamgylchedd lleol, a'r bywyd gwyllt rhyfeddol sydd i'w weld, a rhoi gwell dealltwriaeth iddynt o’u hamgylchedd a sut mae'n effeithio ar eu bywydau.

Facebook logo Twitter logo

Dolenni

Ewch i wefan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Dysgu mwy am Brosiect Garddio Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru

Cysylltu

nwwt@wildlifetrustswales.org

 

Tags: