Arolwg o Lyngyr Lledog Seland Newydd

English

Cyflwynwyd Llyngyr Lledog Seland Newydd i’r DU yn y 1960au ac maen nhw’n porthi ar bryfed genwair neu fwydod. Rydym angen eich cymorth chi i weld pa mor bell mae’r Llyngyr Lledog hyn wedi ymledu a pha effaith maen nhw’n ei chael ar yr amgylchedd.

New Zealand Flatworm and egg

Sut i’w hadnabod

Organeb wastad, rubanog, yw Llyngyren Ledog Seland Newydd ac mae’r ochr uchaf ohoni’n borffor-brown tywyll gydag ymylon golau â’i bol yn lliw hufen.

Mae’n mesur tua 0.3-1cm o led a 5-15 cm o hyd, yn bigfain ar bob pen ac wedi’i gorchuddio â llysnafedd neu fwcws gludiog.

Mae’r capsiwlau wyau yn debyg i fwyar duon, ond yn llai, ac yn cynnwys tua 7 o lyngyr lledog bach, felly mae’n bwysig eich bod yn eu gweld a pheidio â’u symud i leoliad newydd.

Lle i ddod o hyd iddyn nhw

Fel arfer, mae Llyngyr Lledog Seland Newydd yn swatio dan ddarnau o bren, carreg neu bolythen neu’n gorwedd ar bridd agored, yn aml wedi’u troelli’n belen fel cacen Swiss roll. Maen nhw’n gadael cylchoedd o lysnafedd lle buon nhw’n gorwedd.

Ffaith i chi

Mae Llyngyr Lledog Seland Newydd yn ymosod ar bryfed genwair trwy lapio eu hunain amdanynt a’u gorchuddio â mwcws i’w treulio a’u hydoddi cyn eu bwyta.

Yn rhyfeddol, mae Llyngyr Lledog Seland Newydd yn gallu goroesi am flwyddyn a mwy trwy grebachu nes bod màs eu corff yn ddim ond 1% o’u maint llawn dwf tan y byddant yn dod o hyd i bry genwair arall i’w fwyta.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am ecoleg, hanes goresgyniad, dosbarthiad ac effaith Llyngyr Lledog Seland Newydd, lawrlwythwch yr adnoddau canlynol:

Cymryd rhan

Er ei bod hi’n anodd rheoli Llyngyr Lledog Seland Newydd ar ôl iddyn nhw gyrraedd, gall dysgu mwy am eu dosbarthiad helpu i dargedu mentrau sy’n atal rhagor ohonynt rhag ymledu trwy’n gerddi a’n priddoedd.

Dyma’ch cyfle chi i helpu…

New Zealand Flatworm survey card

Noder: Mae’ch canlyniadau yn bwysig i ni, hyd yn oed os na welwch chi’r un Lyngyren Ledog Seland Newydd.

Cyflwyno’ch canlyniadau ar-lein

Ar ôl gorffen eich arolwg, anfonwch eich canlyniadau ar-lein

Beth am anfon llun?

Gallwch hefyd ddefnyddio’r ffurflen hon i gyflwyno ffotograff o Lyngyren Ledog Seland Newydd a’i lleoliad heb orfod cyflwyno data llawn.

Methu anfon eich canlyniadau ar-lein?

Postiwch eich canlyniadau i:

FREEPOST RSCH-CKYJ-HYYC,
OPAL, Centre for Environmental Policy,
Imperial College, 
South Kensington,
Llundain SW7 2AZ.

Trwy lawrlwytho arolwg hwn rydych yn cytuno i'r telerau defnyddio y OPAL Arolwg Lyngyr Lledog Seland Newydd

Tags: