Arolwg Pridd a Phryfed Genwair

English

Yr amser gorau i wneud hyn yw rhwng Mawrth a Medi.

Dewch i ddarganfod byd y pryfed genwair a chyfrannu at ymchwil gwerthfawr

Group of boys holding a wormMae pryfed genwair yn eithriadol o bwysig ac maent yn chwarae rôl allweddol wrth ailgylchu maetholion planhigion ac awyru'r pridd.

Wrth gymryd rhan yn yr arolwg hwn, byddwch yn helpu i wella'n gwybodaeth am bryfed genwair a'r priddoedd maent yn byw ynddynt - rhywbeth yr ydym yn gwybod ychydig iawn amdano.

Sut i gymryd rhan

Mae cymryd rhan yn hawdd ac mae'n hwyl. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn gallu ateb yr holl gwestiynau, mae eich canlyniadau'n dal yn  werthfawr i ni hyd yn oed os nad ydych yn canfod unrhyw bryfed genwair!

Cam 1 – Lawrlwytho ac argraffu'r dogfennau isod, mewn lliw yn ddelfrydol.

Cam 2 – Byddwch hefyd angen ychydig o eitemau bob dydd yn cynnwys stripiau PH, mwstard, finegr a phren mesur.

Cam 3 – Canfod ardal addas a dechrau chwilio am bryfed genwair!

Cam 4 – Dweud wrthym beth ydych yn ei ganfod gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein syml.

Barod i gyflwyno eich canlyniadau ar-lein?

Wedi i chi gwblhau eich arolwg, cyflwynwch eich canlyniadau gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein.

Problemau wrth gyflwyno eich canlyniadau arolwg ar lein?
Anfonwch eich canlyniadau i: FREEPOST RSCH-CKYJ-HYYC, OPAL, Centre for Environmental Policy, Imperial College, South Kensington, London SW7 2AZ.

Angen pwy o stripiau pH?
E-bostiwch eich cyfeiriad a'r nifer yr ydych ei angen i opal@imperial.ac.uk

 

Lawrlwythiadau arolwg - yr hyn sydd ei angen arnoch i gymryd rhan

Soil field guide cover Soil field notebook cover
Canllawiau maes (PDF, 1.13MB):
Cyfarwyddiadau ac arweiniad ar adnabod pryfed genwair
Nodiadur maes (PDF, 1.52MB):
Gwybodaeth gefndirol a thaflen gofnodi

 

Gallwch lawrlwytho'r dogfennau hyn ar gyfer eu defnyddio yng nghyd-destun prosiect OPAL yn unig. Cedwir pob hawl arall.

Trwy lawrlwytho arolwg hwn rydych yn cytuno i'r telerau defnyddio y OPAL Arolwg Pridd a Phyryfed Genwair

Arweiniad ar bryfed genwair

An earthwormYdych chi'n gallu dweud y gwahaniaeth rhwng lygwn a phryf y gwlith? Dewch i wybod mwy gyda'n canllaw ar-lein.

Dysgu mwy am bryfed genwair

Eich lluniau o bryfed genwair

Gweld y lluniau yr ydych wedi eu hanfon o bob cwr o'r DU. Ewch ati i dynnu lluniau a'n hanfon atom.

Ymweld ag oriel y pryfed genwair

 

Chwarae 'Earthworm Frenzy'

Earthworm frenzyProfwch eich cyflymder ymateb a cheisio dal cymaint o bryfed genwair ag y gallwch o fewn yr amser a roddir.

Chwarae 'Earthworm Frenzy'

Taflenni gweithgaredd plant

Boy holding a wormCrëwch eich abwydfa eich hun gyda’r taflenni pridd a phryfed genwair sydd ar gael yn ein Parth Plant.

Parth Plant

 

 

Tags: